Đền Long Châu

bienthinhlong 14/02/2020 Hướng dẫn du lịch,Tin tức Thêm 1 nhận xét

Đền Long Châu   Địa chỉ: TDP Số 9 TT Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định (Gần chợ sáng Ủy Ban TT) Map: google.map.denlongchauthinhlong SDT: Thủ Từ: Ông

Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Đền Trần Thị Trấn Thịnh Long

bienthinhlong 02/08/2019 Hướng dẫn du lịch Thêm 1 nhận xét

ĐỀN TRẦN THỊNH LONG Trong một cơn bão năm 1890, dân làng thấy xuất hiện một cành đa to trôi dạt tới đây nên đã lập miếu thờ Đất Thành