Lễ hội truyền thống rước kiệu đền Long Châu

bienthinhlong 02/08/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG Ngày Thánh Đản Đức Thánh Quan Và Kỷ Niệm 110 Năm Thành Lập Làng Long Châu   Vào ngày 22-24/6 Âm lịch hàng năm Đền Long

Đền Long Châu

bienthinhlong 14/02/2020 Hướng dẫn du lịch,Tin tức Thêm 1 nhận xét

Đền Long Châu   Địa chỉ: TDP Số 9 TT Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định (Gần chợ sáng Ủy Ban TT) Map: google.map.denlongchauthinhlong SDT: Thủ Từ: Ông