Xe khách Nghĩa Hưng

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Tìm nhanh theo tuyến xe chạy


Nhà Xe Trần Anh Nam Định

Tuyến chạy Nghĩa Hưng, Hải Hậu - Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng
Giá vé Liên hệ: VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ:
Điểm về Liên hệ:
Đặt chỗ 0965033355 Gọi

Nhà Xe Thanh Khâm Nghĩa Hưng- Vinh Nghệ An Hà Tĩnh

Tuyến chạy Nghĩa Hưng <-> TP Vinh (Nghệ An)
Giá vé Liên hệ: VNĐ
Điểm khởi hành Đông Bình đi: 6h00 Sáng
Điểm về TP Vinh về: 13h00 Chiều
Đặt chỗ 0366454555 Gọi

Xe Ghép Tiện Chuyến Hải Phòng Thái Bình Nam Định

Tuyến chạy Xe Ghép Hải Phòng Thái Bình Nam Định
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0348135379 Gọi

Xe Ghép Tiện Chuyến Nam Định <-> Hải Phòng

Tuyến chạy Xe Ghép Nam Định - Hải Phòng Sân Bay
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0348135379 Gọi

Nhà Xe Ngọc Trìu Nam Định Sài Gòn Cà Mau

Tuyến chạy Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy - Sài Gòn, Cà Mau
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0985868333 Gọi

Nhà Xe Nam Định Cao Bằng Bắc Cạn Lạng Sơn

Tuyến chạy Giao Thủy Nam Định - Cao Bằng
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0912898043 Gọi

Nhà Xe Duy Duy Nghĩa Hưng Nam Định – Phú Thọ

Tuyến chạy Nghĩa Hưng <-> Nội Bài, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
Giá vé 150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Đông Bình đi: 5h00 sáng
Điểm về Việt Trì về: 12h20, Vĩnh Yên: 13h20
Đặt chỗ 0987191818 Gọi

Nhà Xe Trần Anh Nghĩa Hưng Nam Định Bắc Ninh

Tuyến chạy Đông Bình, Nghĩa Hưng - Nam Định <> Hưng Yên, Gia Lâm, Bắc Ninh
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền: 15h30 Chiều
Điểm về KCN SamSung: 6h50 Sáng
Đặt chỗ 0965018282 Gọi

Nhà Xe Trần Anh Nghĩa Hưng đi Gia Lâm Từ Sơn Bắc Ninh

Tuyến chạy Đông Bình, Nghĩa Hưng - Nam Định <> Gia Lâm, Cầu Đuống, Từ Sơn Sam Sung
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền: 6h15 Sáng
Điểm về KCN SamSung: 13h20
Đặt chỗ 0965012929 Gọi

Nhà xe Đức Mỡi Nghĩa Hưng Nam Định Thanh Hóa Nghệ An

Tuyến chạy Đông Bình Nghĩa Hưng - Thanh Hóa Nghệ An
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành BX Liễu Đề: 13h30
Điểm về TP Vinh: 6h30
Đặt chỗ 0965082288 Gọi

Nhà xe An Phú 2 Nghĩa Minh Nghĩa Hưng Mỹ Đình BX Sơn Tây

Tuyến chạy Nghĩa Minh Nghĩa Hưng - Mỹ Đình Sơn Tây Hà Nội
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Minh đi 8h50 Sáng
Điểm về Xuân Khanh: 14h05, BX Sơn Tây về 14h20 Chiều
Đặt chỗ 0912800948 Gọi

Nhà Xe An Phú Quỹ Nhất Nghĩa Hưng Bến Xe Giáp Bát Hà Nội

Tuyến chạy Quỹ Nhất, Nghĩa Phú - Giáp Bát - Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Quỹ Nhất đi: 7h25, Nghĩa Phú: 7h30 Sáng
Điểm về Giáp Bát 15h30 Chiều
Đặt chỗ 0914530467 Gọi

Nhà Xe Đức Mới 3: Nghĩa Hải, Quỹ Nhất – Giáp Bát Hà Nội

Tuyến chạy Nghĩa Hải, Quỹ Nhất - Giáp Bát Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hải đi 8h50, BX Quỹ Nhất 9h20 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 14h00
Đặt chỗ 0944642575 Gọi

Nha Xe Đức Mỡi Nghĩa Hải Nghĩa Hưng Giáp Bát

Tuyến chạy Nghĩa Hải, Quỹ Nhất - Giáp Bát Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hải đi 12h20, Quỹ Nhất đi: 12h30
Điểm về Giáp Bát về: 6h30
Đặt chỗ 0964255177 Gọi

Xe Thanh Khâm Nghĩa Hưng Bắc Ninh

Tuyến chạy Nam Điền, Nghĩa Hưng - Từ Sơn, Quế Võ Bắc Ninh
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền đi: 12h40 Chiều
Điểm về Quế Võ về: 18h00, Từ Sơn: 18h50
Đặt chỗ 0353344774 Gọi

Nhà Xe Nam Hưng 2: Nam Điền Nghĩa Hưng – Hòa Binh

Tuyến chạy Nam Điền, Nghĩa Hưng - Bx Hòa Bình, Sông Đà
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền 6h40
Điểm về Sông Đà về: 13h10, BX Hòa Bình: 13h30
Đặt chỗ 0979438116 Gọi

Nhà xe Nam Hưng 1: Quỹ Nhất Nghĩa Hưng Yên Nghĩa Hòa Bình

Tuyến chạy BX Quỹ Nhất Nghĩa Hưng - BX Hòa Bình, Sông Đà
Giá vé 120.000-150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Quỹ Nhất đi: 5h00 Sáng
Điểm về Sông Đà về: 12h20, BX Hòa Bình: 12h30
Đặt chỗ 0912955040 Gọi

Nhà xe Thanh Tùng Quỹ Nhất Nghĩa Hưng – Hà Nội

Tuyến chạy Nam Điền, Quỹ Nhất - Hà Nội
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành BX Quỹ Nhất: 3h00 và 4h00 Sáng
Điểm về Hà Nội: 12h10 và 15h00 Chiều
Đặt chỗ 0972272122 Gọi

Nhà Xe Quốc Thắng: Nghĩa Hưng – Hải Dương – Quảng Ninh

Tuyến chạy Đông Bình Nghĩa Hưng - Mạo Khê Quảng Ninh
Giá vé 120.000-150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Đông Bình đi: 6h35
Điểm về Mạo Khê về: 14h00
Đặt chỗ 0948826691 Gọi

「TỔNG HỢP」Các Xe khách Nhà Xe Thanh Khâm

Tuyến chạy Tổng Hợp Nhà Xe Thanh Khâm
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0972710710 Gọi

Nhà Xe Đức Mỡi 8 Nam Điền Nghĩa Hưng Hà Nội Trôi Diễn Nhổn

Tuyến chạy Nam Điền Nghĩa Hưng - Hà Nội Mỹ Đình Diễn Nhổn
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền đi 16h30
Điểm về Hà Nội Trôi về: 6h55 Sáng
Đặt chỗ 0968208479 Gọi

Nhà Xe Đức Mỡi 5 Nghĩa Hải Mỹ Đình Nhổn Hà Nội

Tuyến chạy Nghĩa Hải Nghĩa Hưng - Hà Nội Mỹ Đình Diễn Nhổn
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hải đi 16h30 Chiều
Điểm về Hà Nội Nhổn về: 7h05 Sáng
Đặt chỗ 0968208479 Gọi

Xe tải chở hàng Hiền Khơi Nghĩa Hưng Nam Định Hà Nội

Tuyến chạy Vận tải hàng hóa Nam Định Hà nội
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền: Chiều
Điểm về Hà Nội về Sáng
Đặt chỗ 0912997728 Gọi

Nhà Xe Hiền Khơi Nghĩa Hưng Hà Nội Giáp Bát

Tuyến chạy Rạng Đông, Đông Bình Nghĩa Hưng - Giáp Bát Hà nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Rạng Đông 6h40, Đông Bình 6h45 Sáng
Điểm về Giáp Bát 14h30 Chiều
Đặt chỗ 0916957546 Gọi

Nhà Xe Đức Mỡi Nam Định Tuyên Quang

Tuyến chạy Đông Bình, Nghĩa Hưng - Nam Định <> Mỹ Đình, Vĩnh Yên, Việt Trì, Bến xe Tuyên Quang
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành BX Đông Bình 19h30, BX Quỹ Nhất 20h00
Điểm về Bx Tuyên Quang 7h30, Việt Trì 9h30, Vĩnh Yên 10h30
Đặt chỗ 0975713715 Gọi

Nhà Xe Đức Mỡi 1 Nam Định Mỹ Đình Hà Nội

Tuyến chạy BX Quỹ Nhất Nghĩa Hưng - Nam Định - Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hải đi 14h10, BX Quỹ Nhất 14h30 Chiều
Điểm về Trôi 5h20, Thương Mại 5h40, Bx Nước Ngầm 6h15
Đặt chỗ 0975717419 Gọi

Xe tải chở hàng Nam Định Hà Nội – nhà xe Đức Mỡi

Tuyến chạy Vận tải hàng hóa Nhà Xe Đức Mỡi
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hưng 14h40 Chiều
Điểm về Hà Nội về 7h00 Sáng
Đặt chỗ 0976255177 Gọi

Nhà Xe Đức Mỡi 11 Nghĩa Hưng Nam Định Gia Lâm Hà Nội

Tuyến chạy Nam Điền, Nghĩa Hưng - Hv Nông Nghiệp, BX Gia Lâm
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền: 16h00 Chiều
Điểm về ĐH Nông Nghiệp 6h30, BX Gia Lâm: 7h30
Đặt chỗ 0382908558 Gọi

Nhà Xe Duy Duy Hải Hậu Nghĩa Hưng Việt Trì Yên Bái Lào Cai

Tuyến chạy Thịnh Long Hải Hậu - Lài Cai, Bắc Hà
Giá vé 200.000 VNĐ
Điểm khởi hành Hải Phong đi 6h:00 Sáng, 13h:00, 17h:00 chiều
Điểm về Lào Cai về 5h:00, 9h:00 sáng, Bắc Hà về 19h:00 tối
Đặt chỗ 0981181818 Gọi

Xe khách Nhà xe Anh Tuấn: Nam Định – Hà Nội

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Giáp Bát, BX Yên Nghĩa
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 2h, 3h, 7h30, 12h40, 14h20, 15h10, 16h10
Điểm về Giáp Bát về: 5h50 -> 21h00, Yên Nghĩa về: 11h50->20h00
Đặt chỗ 0963652873 Gọi