Biển Thịnh Long chính thức khai mạc du lịch biển 2016

Hôm qua, ngày 26/4/2016: bãi biển Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định đã chính thức khai mạc du lịch biển hè 2016.   Từ thành phố Nam Định theo Quốc

27/04/2016