Khởi công xây cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ

Cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ có tổng chiều dài toàn tuyến 2.359,58m chính thức được khởi công vào ngày mai 29/9. Mô hình cầu Thịnh Long Ngày mai

28/09/2017