Thịnh Long – Báo cáo kinh tế Xã Hội 2019

bienthinhlong 18/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Thịnh Long, ngày 25/12/2019 Báo cáo kinh tế Xã Hội 2019 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Điều kiện chung: + Thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng