Tóm lược nội dung chính trong: “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm /Tỉnh Nam Định

Bài phát biểu của đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp tuần 8-12/07/2019. Công tác xây dựng nông thôn mới:

16/07/2019

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 Với một số khó khăn về điều kiện  khí hậu, bệnh dịch hại Đảng ủy

26/06/2019