Xe Điện Thịnh Long (Chỉ phục vụ trong Huyện Hải Hậu)

XE ĐIỆN ĐỖ BÀO THỊNH LONG Xe điện Thịnh Long: Chuyên phục vụ nhu cầu hành khách di chuyển các địa điểm ngắn trong ngày tại Thịnh Long. Di chuyển

14/10/2020