Nhà xe Đại Dương

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Phòng
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 12h15 (chiều)
Điểm về Hải Phòng về: 6h (sáng)
Đặt chỗ 0912003047 G?i

Nhà xe Đại Dương

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Phòng
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành 13h:30 (Chiều)
Điểm về 8h:30 (Sáng)
Đặt chỗ 0902386765 G?i