Khách sạn Dệt May Nam Định

Khách sạn ở Thịnh Long,nhà nghỉ Thịnh Long khác: Chi Tiết Khách sạn Dệt May Nam Định Tiền thân được xây dựng là nhà nghỉ cho công nhân nhà máy

07/02/2017