Khách Sạn Hải Âu

bienthinhlong 07/06/2022 Khách sạn - Nhà nghỉ Thêm 1 nhận xét

Nói về nghỉ dưỡng ở Biển Thịnh Long thì không thể không nhắc đến khách sạn Hải Âu. Vốn là những khách sạn TOP đầu với hệ thống mặt bằng