Lễ hội truyền thống rước kiệu đền Long Châu

bienthinhlong 02/07/2022 Tin tức Thêm 1 nhận xét

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐỀN LONG CHÂU TT THỊNH LONG Ngày Thánh Đản Đức Thánh Quan Đền Long Châu   Vào ngày 22-24/6 Âm lịch hàng năm Đền Long Châu