Nhà Xe Hải Sơn – Phúc Yên

Tuyến chạy Thịnh Long - Phúc Yên (ĐH Sư Phạm 2)
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 3h:45 Sáng
Điểm về ĐH Sư Phạm về 9h:30 Sáng
Đặt chỗ 0915710036 G?i