Nhà Xe Nam Đạt

Tuyến chạy Thịnh Long - Thái Nguyên
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 16h:30 Chiều
Điểm về Thái Nguyên về 10h15 Sáng
Đặt chỗ 0886252571 G?i