Nhà Xe Đại Duy

Tuyến chạy Thịnh Long - Nho Quan, Mộc Châu, Sơn La
Giá vé 150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 4h:30 Sáng, 16h:10 chiều
Điểm về Sơn La về 6h:45 Sáng, 17h:00 chiều
Đặt chỗ 0915510339 G?i