Khởi công dự ấn đô thị Dệt may Nam Định trên 410 tỷ đồng

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dệt May Nam Định (VNDC) thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam vừa khởi công xây dựng Khu đô thị Dệt may

19/06/2016