Nhà Xe Hoàng Toàn: Hải Hậu Nam Định Thái Nguyên

Tuyến chạy Thịnh Long - Cầu Đuống - Thái Nguyên
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 13h:10 Chiều
Điểm về BX Thái Nguyên về 4h:40 Sáng
Đặt chỗ 0917510978 G?i

Nhà Xe Nam Đạt

Tuyến chạy Thịnh Long - Thái Nguyên
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 16h:30 Chiều
Điểm về Thái Nguyên về 10h15 Sáng
Đặt chỗ 0886252571 G?i