Nhà Xe Việt Trung: Hải Hậu Nam Định – Hải Dương – Quảng Ninh

Tuyến chạy Thịnh Long Hải Hậu - Hải Dương, Quảng Ninh
Giá vé 120.000-150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 5h:50, 13h:00, 14H10
Điểm về Mạo Khê về 6h20, 7h:00, 12h:15
Đặt chỗ 0834663883 G?i