Nhà Xe Tuấn Dương

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 10h:20 Sáng, 17h10 Chiều
Điểm về Yên Nghĩa về 9h:30 sáng và 16h:00 Chiều
Đặt chỗ 0938695123 G?i