Hè 2015, biển Thịnh Long bắt đầu mùa du lịch mới

bienthinhlong 09/07/2015 Biển Thịnh Long,Tin tức Thêm 1 nhận xét

Ngày 26 tháng 4 năm 2015, tại khách sạn Hoàng Anh, Chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thịnh Long được công nhận là đô