Biển Thịnh Long – thời kỳ đổi mới

Chia sẻ bài viết

Hòa vào sự phát triển mạnh của đất nước trong giai đoạn 2010-20120, đặc biệt là ngành du lịch đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong khối ngành trọng điểm kinh tế, biển Thịnh Long ngày càng được đầu tư mạnh mẽ, hướng tới trong tương lai sẽ là bãi biển nổi tiếng trên cả nước. Những trục đường lớn, những công trình đang được xây dựng để đón chào một thị xã Thịnh Long lớn mạnh…


Foto: Đức Nhượng

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời