Nhà xe Trần Anh

Tuyến chạy Đông Bình, Nghĩa Hưng - Nam Định <> Gia Lâm, Cầu Đuống, Từ Sơn Sam Sung
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền: 6h15 Sáng
Điểm về KCN SamSung: 13h20
Đặt chỗ 0965012929 G?i

Nhà xe Đức Mỡi Nghĩa Hưng Nam Định Thanh Hóa Nghệ An

Tuyến chạy Đông Bình Nghĩa Hưng - Thanh Hóa Nghệ An
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành BX Liễu Đề: 13h30
Điểm về TP Vinh: 6h30
Đặt chỗ 0965082288 G?i

Nhà xe An Phú 2 Nghĩa Minh Nghĩa Hưng Mỹ Đình BX Sơn Tây

Tuyến chạy Nghĩa Minh Nghĩa Hưng - Mỹ Đình Sơn Tây Hà Nội
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Minh đi 8h50 Sáng
Điểm về Xuân Khanh: 14h05, BX Sơn Tây về 14h20 Chiều
Đặt chỗ 0912800948 G?i

Nhà Xe An Phú Quỹ Nhất Nghĩa Hưng Bến Xe Giáp Bát Hà Nội

Tuyến chạy Quỹ Nhất, Nghĩa Phú - Giáp Bát - Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Quỹ Nhất đi: 7h25, Nghĩa Phú: 7h30 Sáng
Điểm về Giáp Bát 15h30 Chiều
Đặt chỗ 0914530467 G?i

Nhà Xe Đức Mới 3: Nghĩa Hải, Quỹ Nhất – Giáp Bát Hà Nội

Tuyến chạy Nghĩa Hải, Quỹ Nhất - Giáp Bát Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hải đi 8h50, BX Quỹ Nhất 9h20 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 14h00
Đặt chỗ 0944642575 G?i

Nha Xe Đức Mỡi Nghĩa Hải Nghĩa Hưng Giáp Bát

Tuyến chạy Nghĩa Hải, Quỹ Nhất - Giáp Bát Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hải đi 12h20, Quỹ Nhất đi: 12h30
Điểm về Giáp Bát về: 6h30
Đặt chỗ 0964255177 G?i

Xe Thanh Khâm Nghĩa Hưng Bắc Ninh

Tuyến chạy Nam Điền, Nghĩa Hưng - Từ Sơn, Quế Võ Bắc Ninh
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền đi: 12h40 Chiều
Điểm về Quế Võ về: 18h00, Từ Sơn: 18h50
Đặt chỗ 0353344774 G?i

Nhà Xe Nam Hưng 2: Nam Điền Nghĩa Hưng – Hòa Binh

Tuyến chạy Nam Điền, Nghĩa Hưng - Bx Hòa Bình, Sông Đà
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền 6h40
Điểm về Sông Đà về: 13h10, BX Hòa Bình: 13h30
Đặt chỗ 0979438116 G?i

Nhà xe Nam Hưng 1: Quỹ Nhất Nghĩa Hưng Yên Nghĩa Hòa Bình

Tuyến chạy BX Quỹ Nhất Nghĩa Hưng - BX Hòa Bình, Sông Đà
Giá vé 120.000-150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Quỹ Nhất đi: 5h00 Sáng
Điểm về Sông Đà về: 12h20, BX Hòa Bình: 12h30
Đặt chỗ 0912955040 G?i

Nhà xe Thanh Tùng Quỹ Nhất Nghĩa Hưng – Hà Nội

Tuyến chạy Nam Điền, Quỹ Nhất - Hà Nội
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành BX Quỹ Nhất: 3h00 và 4h00 Sáng
Điểm về Hà Nội: 12h10 và 15h00 Chiều
Đặt chỗ 0972272122 G?i