Nhà xe An Phú 2 Nghĩa Minh Nghĩa Hưng Mỹ Đình BX Sơn Tây

Tuyến chạy Nghĩa Minh Nghĩa Hưng - Mỹ Đình Sơn Tây Hà Nội
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Minh đi 8h50 Sáng
Điểm về Xuân Khanh: 14h05, BX Sơn Tây về 14h20 Chiều
Đặt chỗ 0912800948 G?i

Nhà Xe An Phú Quỹ Nhất Nghĩa Hưng Bến Xe Giáp Bát Hà Nội

Tuyến chạy Quỹ Nhất, Nghĩa Phú - Giáp Bát - Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Quỹ Nhất đi: 7h25, Nghĩa Phú: 7h30 Sáng
Điểm về Giáp Bát 15h30 Chiều
Đặt chỗ 0914530467 G?i

Nhà Xe Đức Mới 3: Nghĩa Hải, Quỹ Nhất – Giáp Bát Hà Nội

Tuyến chạy Nghĩa Hải, Quỹ Nhất - Giáp Bát Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hải đi 8h50, BX Quỹ Nhất 9h20 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 14h00
Đặt chỗ 0944642575 G?i

Nha Xe Đức Mỡi Giáp Bát

Tuyến chạy Nghĩa Hải, Quỹ Nhất - Giáp Bát Hà Nội
Giá vé 100.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nghĩa Hải đi 12h20, Quỹ Nhất đi: 12h30
Điểm về Giáp Bát về: 6h30
Đặt chỗ 0964255177 G?i

Xe Thanh Khâm Nghĩa Hưng Bắc Ninh

Tuyến chạy Nam Điền, Nghĩa Hưng - Từ Sơn, Quế Võ Bắc Ninh
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền đi: 12h40 Chiều
Điểm về Quế Võ về: 18h00, Từ Sơn: 18h50
Đặt chỗ 0353344774 G?i

Nhà Xe Nam Hưng 2: Nam Điền Nghĩa Hưng – Hòa Binh

Tuyến chạy Nam Điền, Nghĩa Hưng - Bx Hòa Bình, Sông Đà
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Nam Điền 6h40
Điểm về Sông Đà về: 13h10, BX Hòa Bình: 13h30
Đặt chỗ 0979438116 G?i

Nhà xe Nam Hưng 1: Quỹ Nhất Nghĩa Hưng Yên Nghĩa Hòa Bình

Tuyến chạy BX Quỹ Nhất Nghĩa Hưng - BX Hòa Bình, Sông Đà
Giá vé 120.000-150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Quỹ Nhất đi: 5h00 Sáng
Điểm về Sông Đà về: 12h20, BX Hòa Bình: 12h30
Đặt chỗ 0912955040 G?i

Nhà xe Thanh Tùng Quỹ Nhất Nghĩa Hưng – Hà Nội

Tuyến chạy Nam Điền, Quỹ Nhất - Hà Nội
Giá vé 120.000 VNĐ
Điểm khởi hành BX Quỹ Nhất: 3h00 và 4h00 Sáng
Điểm về Hà Nội: 12h10 và 15h00 Chiều
Đặt chỗ 0972272122 G?i

Nhà Xe Quốc Thắng: Nghĩa Hưng – Hải Dương – Bắc Ninh

Tuyến chạy Đông Bình Nghĩa Hưng - Mạo Khê Quảng Ninh
Giá vé 120.000-150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Đông Bình đi: 8h05
Điểm về Mạo Khê về: 2h20
Đặt chỗ 0948826691 G?i

「TỔNG HỢP」Các Xe khách Nhà Xe Thanh Khâm

Tuyến chạy Tổng Hợp Nhà Xe Thanh Khâm
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0972710710 G?i