Danh sách Khách sạn – Nhà nghỉ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.3]

Khách sạn Sơn Hằng

Địa chỉ: Bãi 1 Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 40

Số điện thoại: 02283876109 - 0919398616

Giá từ: 200.000 VNĐ

Số 56 Hinh Hoa – Bãi 1

Địa chỉ: Bãi 1 Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 20

Số điện thoại: 0228.3876.062 - 0366.155.388

Giá từ: 250.000 VNĐ

Khách Sạn Hải Âu

Địa chỉ: Bãi 1 - Khu du lịch Biển Thịnh Long

Số phòng: 47 (20 phòng view Biển)

Số điện thoại: 0988240632

Giá từ: 450.000 VNĐ

Nhà Nghỉ Khoa Mai

Địa chỉ: TDP 16 TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định

Số phòng: 9

Số điện thoại: 0916.545.191

Giá từ: 300.000 VNĐ

NHÀ NGHỈ HẢI HÀ

Địa chỉ: Bãi 1 Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 9

Số điện thoại: 0889.592.686/ 0915.303.999

Giá từ: 400.000 VNĐ

Nhà Nghỉ Linh Chi

Địa chỉ: TDP 18 TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định

Số phòng: 8

Số điện thoại: 0946337701

Giá từ: 250.000 VNĐ

Nhà Nghỉ Ngọc Linh

Địa chỉ: Bãi 2 - Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 17

Số điện thoại: 0916664156

Giá từ: 300.000 VNĐ

Resort Huy Anh

Địa chỉ: Bãi 1 Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 27

Số điện thoại: 0228.379.7629 - 0945.657.980

Giá từ: 1.000.000 VNĐ

Nhà nghỉ Tuấn Quyên

Địa chỉ: Tổ 22 - Khu du lịch bãi biển Thịnh Long

Số phòng: 18

Số điện thoại: 0942.638866 - 0985.835.869

Giá từ: 350.000 VNĐ

Khách sạn Tân Thịnh

Địa chỉ: Bãi 2 - Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 102

Số điện thoại: 0912656622 - 02282667779

Giá từ: 500.000 VNĐ

Khách Sạn Thiên Long

Địa chỉ: Bãi 2, khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 19

Số điện thoại: 02283.797.434 - 0914.571.299

Giá từ: 600.000 VNĐ

Khách Sạn Thăng Long

Địa chỉ: Bãi 2 - Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 47

Số điện thoại: 0228.3876.444 - 0912.071.877

Giá từ: 400.000 VNĐ

Khách sạn Dệt May Nam Định

Địa chỉ: Bãi 1 Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 25

Số điện thoại: 0913.110.955

Giá từ: 300.000 VNĐ

Nhà nghỉ Hoa Biển

Địa chỉ: số 28 bãi 1- Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 15

Số điện thoại: 0912876126

Giá từ: 200.000 VNĐ

Khách sạn Hương Biển

Địa chỉ: Bãi 2 - Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 25

Số điện thoại: 0912.304.561

Giá từ: 400.000 VNĐ

Khách sạn Hải Long

Địa chỉ: Bãi 2, khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 30

Số điện thoại: (0228) 3876 500 - 09188 876 500

Giá từ: 450.000 VNĐ

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Địa chỉ: Số 51- Bãi 2- Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 10

Số điện thoại: 03503797099

Giá từ: 200.000 VNĐ

Nhà nghỉ Kim Quy

Địa chỉ: Bãi 1- Khu du lịch Thịnh Long.

Số phòng: 25

Số điện thoại: 0350.3509155 - 0912876439

Giá từ: 200.000 VNĐ

Nhà nghỉ 58 – Phú Hưng

Địa chỉ: Trung tâm bãi tắm 1- biển Thịnh Long

Số phòng: 20

Số điện thoại: (0350) 3876062 - 01666155388

Giá từ: 150.000 VNĐ

Nhà nghỉ Minh Sỹ

Địa chỉ: Số 2B, Đầu bãi 1 biển Thịnh Long

Số phòng: 17

Số điện thoại: 0948856946 - 03503 876 328

Giá từ: 200.000 VNĐ

Nhà nghỉ Vạn Sóng

Địa chỉ: Số 18 Bãi 1 khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 20

Số điện thoại: 0350.3797036 - 0912.030.449

Giá từ: 200.000 VNĐ

Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: TDP 22 thị trấn Thịnh Long

Số phòng: 68

Số điện thoại: (0228) 3876.033

Giá từ: 350.000 VNĐ

Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ: Bãi 2- Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 60

Số điện thoại: 0228.3797.637 - 0982.30.88.33 - 0904.588.754

Giá từ: 500.000 VNĐ

Khách sạn Khánh Linh

Địa chỉ: Bãi 2 - Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 54

Số điện thoại: (0228) 3797359 - 0912048166

Giá từ: 400.000 VNĐ