Quy Luật FX m5 – Giá Lên

bienthinhlong 09/09/2016 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Chia sẻ bài viết

Tổng hợp GIÁ LÊN khung time m5 bằng 3 đường ma 21 100 200

căn cứ vào thời gian có thể canh để vào lệnh. Ngoài thời gian trên lệnh có tín hiệu sẽ không được thống kê

Time buổi sáng 5h00 – 12h00

Cặp Au

Time: 5h30

Nến sw quanh ma200. sau khi phá sw và tăng tiếp xu hướng tăng đằng trước

Khối lượng vùng sw luôn lớn. Vào lệnh và SL dưới vùng sw

—————————-

Cặp An

Time: 7h00

dùng dằng cho tín hiệu giảm ở ma200 nhưng chỉ xuống được 1 chút, bị bật lên. Đến 7h00 thì quay lại test và đi lên luôn

Khối lượng giằng co trước theo trend lớn. Vào lệnh SL để dưới râu.

———————————

Cặp Ej

Time: 8h45

xu hướng đang tăng. vòng cung ở ma200 tuy nhiên ko xuống đc sâu phá ma200 r đi lên luôn.

Khối lượng không nhiều lắm. vào lệnh SL ở dưới nền

———————–

Cặp Uj

Time: 9h25

—–

Cặp Ej

Time: 11h00


Time buổi chiều 12h01 – 19h00

Cặp Uchf

Time: 15h15

—-

Cặp: Cadj

Time: 15h55

Time buổi tối 19h01 – 24h00

Cặp: chfj

Time: 19h10

Cặp: Gn

time: 19h35

Cặp En

Time: 20h35

Cặp: eu

time: 20h45

Cặp: cadj

Time: 20h50

Cặp: GA

Time: 22h20

 

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời