Bánh gai Bà Thi – Đặc sản theo năm tháng

Một thức quà nổi tiếng của Nam Định lại gắn với tên riêng của một người phụ nữ: Bánh gai bà Thi. Chẳng phải tự nhiên mà được gọi là

15/07/2017