Đền Long Châu – Thị Trấn Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định

Đền Long Châu là Đền lớn nhất và có thời gian lâu đời nhất ở Thịnh Long. Đền Long Châu gắn liền với sự hình thành và phát triển của

14/02/2020

Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Đền Trần Thị Trấn Thịnh Long

ĐỀN TRẦN THỊNH LONG Trong một cơn bão năm 1890, dân làng thấy xuất hiện một cành đa to trôi dạt tới đây nên đã lập miếu thờ Đất Thành

02/08/2019