Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Đền Trần Thị Trấn Thịnh Long

ĐỀN TRẦN THỊNH LONG Trong một cơn bão năm 1890, dân làng thấy xuất hiện một cành đa to trôi dạt tới đây nên đã lập miếu thờ Đất Thành

02/08/2019