Hè 2015, biển Thịnh Long bắt đầu mùa du lịch mới

Ngày 26 tháng 4 năm 2015, tại khách sạn Hoàng Anh, Chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thịnh Long được công nhận là đô

09/07/2015