Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo tại Thịnh Long

NHÀ THỜ THIÊN CHÚA GIÁO   Những tiếng chuông ngân vang 4h30 sáng , một hồi chuông kêu lên báo hiệu 1 ngày mới sắp bắt đầu. Trong khi những

08/08/2019