Danh sách xe khách Thịnh Long

[Total: 42   Average: 4.1/5]

Tìm nhanh theo tuyến xe chạy


Xe Điện Thịnh Long

Tuyến chạy Dịch vụ xe điện Thịnh Long
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0964778637 Gọi

Nhà Xe Mạnh Thắng

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:10 Sáng
Điểm về Kinh Môn - Hải Dương về
Đặt chỗ 0969314299 Gọi

Xe Tải Đại Dương

Tuyến chạy Hải Hậu - Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh)
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 7h:30 Sáng
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0982283658 Gọi

Xe Tải Hải Dung

Tuyến chạy Thịnh Long - Yên Nghĩa, Mỹ Đình.
Giá vé Random VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 7h:30 Sáng
Điểm về Mỹ Đình về 14h:00
Đặt chỗ 0977065516 Gọi

Nhà Xe Trường Hải

Tuyến chạy Thịnh Long - Hà Nội, Nội Bài
Giá vé 250.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 16h:30
Điểm về Nội Bài về 21h:30
Đặt chỗ 0945078162 Gọi

Nhà Xe Duy Duy

Tuyến chạy Thịnh Long - Lài Cai, Bắc Hà
Giá vé 200.000 VNĐ
Điểm khởi hành Hải Phong đi 6h:00 Sáng, 13h:00, 17h:00 chiều
Điểm về Lào Cai về 5h:00, 9h:00 sáng, Bắc Hà về 19h:00 tối
Đặt chỗ 0981181818 Gọi

Nhà Xe Nội Đô

Tuyến chạy Thịnh Long <-> Mỹ Đình, Nội Bài
Giá vé 90.000 - 150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 3h05, 6h:15, 7h20, 12h:00, 15h:15, 16h:40
Điểm về ĐH Mỏ 7h:00-12h:05-16h:00-20h:00 Nội Bài 11h:00-18h:25
Đặt chỗ 19002053 Gọi

Xe Tải Thắm Thủy

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Yên Nghĩa, Mỹ Đình, Gia Lâm.
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 8h:05 Sáng
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0941042047 Gọi

Xe Tải Thái An

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát ,Yên Nghĩa, Mỹ Đình, Gia Lâm
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 7h:30 Sáng
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0988765219 Gọi

Xe Ghép Tiện Chuyến Hải Hậu

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định - Hà Nội - Nội Bài
Giá vé 200.000 VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0964977672 Gọi

Nhà xe Anh Tuấn

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Giáp Bát, BX Yên Nghĩa
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 2h, 3h, 7h30, 12h40, 14h20, 15h10, 16h10
Điểm về Giáp Bát về: 5h50 -> 21h00, Yên Nghĩa về: 11h50->20h00
Đặt chỗ 0963652873 Gọi

Nhà Xe Đạt Hiệp

Tuyến chạy Thịnh Long - Vân Đồn (Quảng Ninh)
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 4h:45 Sáng
Điểm về Vân Đồn về 11h Trưa
Đặt chỗ 0912314300 Gọi

Nhà xe Tú Hùng

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 5h:00 sáng
Điểm về Yên Nghĩa về 9h:00 sáng
Đặt chỗ 0943611359 Gọi

Nhà Xe An Tuấn

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 7h:20 sáng và 15:30 Chiều
Điểm về Yên Nghĩa về 11h:45 sáng và 20h:00 Tối
Đặt chỗ 0917500322 Gọi

Nhà Xe Quân Thức

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 7h:50 Sáng
Điểm về Yên Nghĩa về 13h:45 Chiều
Đặt chỗ 0945087323 Gọi

Nhà Xe Hoàng Anh

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 10h:20 Sáng
Điểm về Yên Nghĩa về 16h:00 Chiều
Đặt chỗ 0942131828 Gọi

Nhà Xe Thanh Bình

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Phùng, Bx Sơn Tây
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 11h:35 Trưa
Điểm về Bx Sơn Tây về: 16h50 Chiều
Đặt chỗ 0389313638 Gọi

Nhà Xe Hoàng Hảo – Phúc Yên

Tuyến chạy Thịnh Long - Nội Bài - BX Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 2h:30 sáng
Điểm về Phúc Yên về 7h:55
Đặt chỗ 0987329386 Gọi

Nhà Xe Hoàng Toàn

Tuyến chạy Thịnh Long - Cầu Đuống - Thái Nguyên
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 13h:10 Chiều
Điểm về BX Thái Nguyên về 4h:40 Sáng
Đặt chỗ 0917510978 Gọi

Nhà Xe Thanh Khâm – Nghệ An Hà Tĩnh

Tuyến chạy Thịnh Long <-> TP Vinh (Nghệ An)
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 5h:45 Sáng,13h:00 Chiều
Điểm về TP Vinh về 5h:30 Sáng, 13h:45 Chiều
Đặt chỗ 0913229585 Gọi

Nhà Xe Thanh Khâm – Phú Thọ

Tuyến chạy Thịnh Long - Việt Trì (Phú Thọ)
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:00 Sáng
Điểm về Việt Trì về 13h:00 Chiều
Đặt chỗ 0348898233 Gọi

Nhà Xe Việt Trung

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Dương, Quảng Ninh
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 5h:50, 13h:00, 14H10
Điểm về Mạo Khê về 6h20, 7h:00, 12h:15
Đặt chỗ 0915663883 Gọi

Nhà Xe Thanh Khâm – Bắc Ninh

Tuyến chạy Thịnh Long - Bắc Ninh, Bắc Giang
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long 12h:25 Chiều
Điểm về Bắc giang 6h10 Sáng
Đặt chỗ 0968404415 Gọi

Nhà Xe Đức Nguyện

Tuyến chạy Thịnh Long - Sài Gòn
Giá vé 650.000 - 700.000 VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0919878538 Gọi

Nhà Xe Kiểm Thịnh

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Hậu <-> Sài Gòn - Vũng Tàu
Giá vé 650.000 - 700.000 VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0982228368 Gọi

Nhà Xe Thanh Khâm – Bắc Giang

Tuyến chạy Thịnh Long - Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:00 Sáng
Điểm về BX Bắc Giang về 13h:10
Đặt chỗ 0396161288 Gọi

Nhà Xe Hoàng Toàn

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 3h:10 Sáng, 12h:05 Chiều
Điểm về Yên Nghĩa về 7h:45 Sáng, 17h:10 Chiều
Đặt chỗ 0947676266 Gọi

Nhà Xe Hoàng Linh

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 14h:50 Chiều
Điểm về Yên Nghĩa về 6h:00 Sáng
Đặt chỗ 0949035816 Gọi

Nhà Xe An Tuấn

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 15h:30 Chiều
Điểm về Yên Nghĩa về 20h:00
Đặt chỗ 0946285682 Gọi

Nhà Xe Trường Sơn

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 16h:20 Chiều
Điểm về Yên Nghĩa về 4h:50 sáng
Đặt chỗ 0946116020 Gọi

Nhà Xe Cu Tý

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 17h:10 Chiều
Điểm về Yên Nghĩa về 9h:30 Sáng
Đặt chỗ 0898301433 Gọi

Nhà Xe Hoàng Hảo

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 10h:15, 17h:15, 18:00
Điểm về Yên Nghĩa về 16h:00, 20h42, 9h:30
Đặt chỗ 0899492626 Gọi

Nhà Xe Hải Sơn – Phúc Yên

Tuyến chạy Thịnh Long - Phúc Yên (ĐH Sư Phạm 2)
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 3h:45 Sáng
Điểm về ĐH Sư Phạm về 9h:30 Sáng
Đặt chỗ 0915710036 Gọi

Nhà Xe Nam Đạt

Tuyến chạy Thịnh Long - Thái Nguyên
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 16h:30 Chiều
Điểm về Thái Nguyên về 10h15 Sáng
Đặt chỗ 0886252571 Gọi

Nhà Xe Chiến Dung

Tuyến chạy Thịnh Long - Vân Đồn (Quảng Ninh)
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:05 sáng
Điểm về Vân Đồn về 15h:40 Chiều
Đặt chỗ 0971403568 Gọi

Nhà Xe Hoàng Chung – Vĩnh Yên

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Vĩnh Yên, Nội Bài
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 4h:50, 11h:30(Nội Bài), 6h:25(Sơn Tây)
Điểm về Vĩnh Yên về 12h10, 12h:40, 16h:30
Đặt chỗ 0916383818 Gọi

Nhà Xe Thanh Khâm – Thái Nguyên

Tuyến chạy Thịnh Long - BX Thái Nguyên
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 12h:00 Trưa
Điểm về BX Thái Nguyên về 16h:45 Chiều
Đặt chỗ 0868351356 Gọi

Nhà Xe Mạnh Quỳnh

Tuyến chạy Thịnh Long - Móng Cái (Quảng Ninh)
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 7h:15 sáng, 20h:00 tối
Điểm về Móng Cái về 8h:00 sáng, 18:00 tối
Đặt chỗ 0914093588 Gọi

Nhà Xe Thanh Khâm – Vĩnh Phúc

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình - BX Vĩnh Tường
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:10 Sáng
Điểm về BX Vĩnh Tường về 12h:20
Đặt chỗ 0384325648 Gọi

Xe Ghép Tiện Chuyến Thịnh Long

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định - Hà Nội - Nội Bài
Giá vé 200.000 VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0964977672 Gọi

Nhà Xe Hoa Anh

Tuyến chạy Thịnh Long - Na Hang (Tuyên Quang)
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long 3h:00 sáng
Điểm về NaHang 5h:00 Sáng
Đặt chỗ 0912935479 Gọi

Nhà Xe Đại Duy

Tuyến chạy Thịnh Long - Nho Quan, Mộc Châu, Sơn La
Giá vé 150.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 4h:30 Sáng, 16h:10 chiều
Điểm về Sơn La về 6h:45 Sáng, 17h:00 chiều
Đặt chỗ 0915510339 Gọi

Nhà Xe Thanh Khâm – Hòa Bình

Tuyến chạy Thịnh Long - Hà Đông - BX Bình An (Hòa Bình)
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:15
Điểm về Hòa Bình về 14h:30
Đặt chỗ 0916067967 Gọi

Nhà Xe Hải An

Tuyến chạy Thịnh Long - Ninh Bình - Hòa bình
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long 13h:00 Chiều
Điểm về TP Hòa Bình 6h:15 Sáng
Đặt chỗ Gọi

Nhà Xe Hiếu Khải

Tuyến chạy Thịnh Long - Hà Nội
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0912432119 Gọi

Nhà Xe Ninh Thủy

Tuyến chạy Thịnh Long - Lào Cai
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 14h:30 Chiều
Điểm về Lào Cai về 12h:30 Chiều
Đặt chỗ 0913900157 Gọi

Xe Tải Thành Nam

Tuyến chạy Hải Hậu - Hà Nội, Phùng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Hải Hậu đi 5h:30 Sáng
Điểm về Tuyên Quang về 5h:30 sáng
Đặt chỗ 0986411211 Gọi

Xe Tải Phú Long

Tuyến chạy Thịnh Long, Hải Hậu - Yên Nghĩa, Mỹ Đình
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:30 Sáng
Điểm về Mỹ Đình về 13h:30
Đặt chỗ 0919744125 Gọi

Xe Tải Nội Đô

Tuyến chạy Hải Hậu, Nghĩa Hưng - Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Nhổn
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Hải Giang đi 5h:30
Điểm về Hà Nội về 12h:30
Đặt chỗ 0941292329 Gọi

Nhà Xe Đức Khang – Vĩnh Yên

Tuyến chạy Thịnh Long - Nhổn - Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:25
Điểm về Vĩnh Yên về 12h:50
Đặt chỗ 0965287406 Gọi

Nhà xe Thanh Khâm – Bắc Ninh Bắc Giang

Tuyến chạy Thịnh Long - Bx. Bắc Giang
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 6h15 (sáng)
Điểm về Bắc Giang về 13h10 (chiều)
Đặt chỗ 0396161288 Gọi

Nhà Xe Tuấn Dương

Tuyến chạy BX Thịnh Long - BX Yên Nghĩa, Viện 103
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 10h:20 Sáng, 17h10 Chiều
Điểm về Yên Nghĩa về 9h:30 sáng và 16h:00 Chiều
Đặt chỗ 0938695123 Gọi

Nhà Xe Hải Giang – Vĩnh Yên

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Nội Bài, Vĩnh Yên
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 8h:20 Sáng
Điểm về BX Vĩnh Yên về 13h:00
Đặt chỗ 0911520186 Gọi

Nhà Xe Xuân Hòa – Phúc Yên

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Nội Bài, Phúc Yên
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 15h:45 Chiều
Điểm về Sư Phạm 2 về 6h:45 Sáng
Đặt chỗ 0943539186 Gọi

Xe khách Thịnh Long – Phú Thọ – Nhà xe Thanh Khâm

Tuyến chạy Thịnh Long - Phú Thọ
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 08h15 (sáng)
Điểm về Phú Thọ về 16h (chiều)
Đặt chỗ 0912021007 Gọi

Nhà Xe Bính Hà – Vĩnh Yên

Tuyến chạy Thịnh Long <-> Mỹ Đình, Nội Bài, Vĩnh Yên
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 17h:00 Chiều
Điểm về Vĩnh Yên về 6h:10 Sáng
Đặt chỗ 0941238816 Gọi

Nhà xe Tú An

Tuyến chạy Thịnh Long - Mông Dương (Quảng Ninh)
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 12h50 Chiều
Điểm về Quảng Ninh về: 5h50 Sáng
Đặt chỗ 0904572800 Gọi

Nhà Xe Đức Long

Tuyến chạy Thịnh Long - Vân Đồn Quảng Ninh
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 13h:00, 17h:30
Điểm về Vân Đồn về 5h:20, 9h:20
Đặt chỗ 0904572800 Gọi

Nhà Xe Chiến Dung

Tuyến chạy Hải An, Hải Hậu - Mỹ Đình
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Hải An đi: 5h30, 6h:00 Sáng
Điểm về Mỹ Đình về: 9h50. 10h50, 12h50.
Đặt chỗ 0912947284 Gọi

Nhà Xe Việt Trung

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Dương, Quảng Ninh
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 5h:50, 13h:00, 14H10
Điểm về Mạo Khê về 6h20, 7h:00, 12h:15
Đặt chỗ 0834663883 Gọi

Nhà Xe Đại Duy

Tuyến chạy Thịnh Long, Hải Hậu - Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 9h:20 Sáng
Điểm về BX Bắc Giang về 16h:50 Chiều
Đặt chỗ 0832197666 Gọi

Xe Tải Nam Định – Nghệ An

Tuyến chạy Hải Hậu, Nam Định - Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Hải Hậu chiều
Điểm về Nghệ An sáng
Đặt chỗ 0332291115 Gọi

Nhà Xe Ngọc Trìu

Tuyến chạy Nam Định - Sài Gòn, Cà Mau
Giá vé 750.000 VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0985868333 Gọi

Nhà Xe Gia hưng

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Phòng
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 7h:00 sáng
Điểm về Cầu Rào về 11h:25
Đặt chỗ 0988700186 Gọi

Nhà Xe An Đông

Tuyến chạy Thịnh Long - Sài Gòn
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0982173606 Gọi

Nhà Xe Huynh Nguyên

Tuyến chạy Thịnh Long - Sài Gòn
Giá vé 650.000 - 700.000 VNĐ
Điểm khởi hành Các ngày chẵn âm lịch
Điểm về Các ngày chẵn âm lịch
Đặt chỗ 0987298182 Gọi

Nhà Xe Minh Thành

Tuyến chạy Thịnh Long - Sài Gòn
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0982173606 Gọi

Nhà Xe Thịnh Long

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 2h:05 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 8h05 Sangs
Đặt chỗ 0979877089 Gọi

Nhà xe Thanh Khâm [Gia Lâm]

Tuyến chạy Thịnh Long - Gia Lâm, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 14h30 (chiều)
Điểm về Gia Lâm về 7h (sáng)
Đặt chỗ 0985350669 Gọi

Nhà Xe Thiên Hiếu

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 4h:25 sáng
Điểm về Giáp Bát về: 9h:00 Sáng
Đặt chỗ 0982199079 Gọi

Nhà Xe Chiến Dương

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 4h:50 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 10h00 Sáng
Đặt chỗ 0913401962 Gọi

Nhà xe Sơn Hiếu

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 5h45 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 13h30 Chiều
Đặt chỗ 0912432118 Gọi

Nhà Xe Chỉnh Dương

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 6h:30 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 14h30 Chiều
Đặt chỗ 0948621950 Gọi

Nhà xe Hoàng Toàn

Tuyến chạy Bx Thịnh Long - Bx. Thái Nguyên
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 13h10 (chiều)
Điểm về Thái Nguyên về 4h40 (sáng)
Đặt chỗ 0917510978 Gọi

Nhà xe Phú Long (Bà Thi)

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 7h Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 11h50 Trưa
Đặt chỗ 0915040141 Gọi

Nhà xe Hải Dung

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 7h35 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 12h50 Chiều
Đặt chỗ 0913868011 Gọi

Nhà xe Hoàng Luân

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 8h00 Sáng
Điểm về Giáp Bát về: 15h00 Chiều
Đặt chỗ 0943418322 Gọi

Nhà xe Mạnh Ninh

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 11h15 Sáng, 12h:20 Chiều
Điểm về Giáp Bát về 15h45 Chiều, 16h:50 Chiều
Đặt chỗ 0943338323 Gọi

Nhà xe Đại Dương

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Phòng
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 12h15 (chiều)
Điểm về Hải Phòng về: 6h (sáng)
Đặt chỗ 0912003047 Gọi

Nhà xe Thịnh Long

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 13h20 Chiều
Điểm về Giáp Bát về 7h Sáng
Đặt chỗ 0913064103 Gọi

Nhà Xe Tuấn Ngân

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 15h:10 Chiều
Điểm về Giáp Bát về: 20h00 Tối
Đặt chỗ 0889424286 Gọi

Nhà Xe An Tuấn

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 17h:30 Chiều
Điểm về Giáp Bát về: 5h45 Sáng
Đặt chỗ 0823792662 Gọi

Nhà xe Thanh Khâm [Mỹ Đình, HN]

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 6h00 (sáng)
Điểm về Mỹ Đình về: 13h45 (chiều)
Đặt chỗ 0368325648 Gọi

Nhà xe Sơn Lan

Tuyến chạy Thịnh Long - Gia Lâm, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 16h15 (chiều)
Điểm về Gia Lâm về: 8h00 (sáng)
Đặt chỗ 0984605699 Gọi

Nhà xe Ngọc Hà

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 8h (sáng)
Điểm về Mỹ Đình về: 13h45 (chiều)
Đặt chỗ Gọi

Nhà xe Phúc Thịnh

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Diễn, Trôi, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 13h40 (chiều)
Điểm về Mỹ Đình về: 6h45 (sáng)
Đặt chỗ 0906005979 Gọi

Nhà xe Dược Soái

Tuyến chạy Hải Hậu - Q12. Tp. HCM
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0938557599 Gọi

Nhà xe Đại Dương

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Phòng
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành 13h:30 (Chiều)
Điểm về 8h:30 (Sáng)
Đặt chỗ 0902386765 Gọi